Wrestling är ett fantastiskt skådespel, en kombination av halsbrytande action och den mest lömska såpoperan i världen: Ett action spektakel som bara finns för att underhålla publiken. Vi är inte MMA och vi är inte teater. Det är WRESTLING, en dramatisk konstform som har sina anor från det sena 1890 talets karnevaler som reste kring USA men som kan sägas ha sin grund i brottningens Lancashire på 1850 talet. Publiken är den tredje wrestlern, och utan er hade vi inte gjort detta!

WWE stjärnan Seth Rollins ord om det.