Recap TWBB 4.DON KALIF vs. MANIMAL

Här ligger ”mästaren” illa till. Foto: Lisa Mattisson Så till kvällens Mainevent som var en FIRST BLOOD MATCH mellan Don Kalif och Manimal, som visade sig vara en ytterst brutal kraftmätning. Att den stod i  paritet om ej t.o.m högre än de tidigare matcherna med tanke på dessas hänsynslösa urladdning ådagalade det faktum som snart […]